بیمارستان یکصد تختخوابی امداد نجات

تکمیل عملیات اجرایی و خاکبرداری سازه بتنی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی امداد و نجات مشهد