تقاطع شهید کلانتری

اجرای پروژه بهینه سازی شهید کلانتری
اجرای عملیات بهینه سازی بزرگراه شهید کلانتری حد فاصل میدان جمهوری تا جهاد بطول ۹۰۰+۲ کیلومترشامل حفاری تونل ، شمع کوبی ، سپرکوبی ، کارهای فولادی و بتنی… و آسفالت و علائم و تجهیزات ایمنی
.