درباره ما

 شرکت ساختمانی ، بتن و ماشین قدس رضوی در تاریخ  ۱ / ۱ / ۱۳۷۳ از سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) منفک گردیده است . در تاریخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۷۶ تحت شماره ۱۲۰۶۹ در اداره ثبت شرکتهای مشهد به نام شرکت ساختمانی، بتن و ماشین قدس رضوی به ثبت رسید و با توجه به اوامر مقام تولیت عظمی وقت، نسبت به مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) اقدام و از سال ۱۳۷۶ با سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) همکاری داشته و از سال ۱۳۸۰ با انعقاد قراردادهای عمرانی جدید خارج از طرح توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع) فعالیت نموده است. از سال ۱۳۸۶ براساس تصمیمات متخده در هیئت مدیره ، اجرای پروژه تولید بتن سبک اتوکلاو شده (هبلکس ) در محل زمین شن شویی آغاز که کارخانه مذکور از اول تیر ماه ۱۳۹۰ اقدام به تولید و فروش محصولات خود نموده است.