عرصه میدان شهدا

پروژه عرصه میدان شهدا مشهد

میدان شهدا یکی از پر رفت و آمدترین میادین شهر مشهد می باشد که سابقه آن به بیش از۷۰سال پيش بر می گردد.. طرح بزرگ میدان شهدا نیز یکی از این برنامه های نوسازی و بهسازي بافت فرسوده می باشد. در این برنامه، ساماندهی منظرهای شهری ، سازمان عملکردی و تسهیل در ترافیک سواره ، تامین امنیت تردد پیاده و همچنین بازسازی بافت فرسوده مورد نظر می باشد. شایان ذکر است که هدف طرح منحصر به محدوده میدان نشده ، بلکه خیابان صاحب الزمان(عج) ومنطقه هشت آباد را نیز شامل مي شود . در واقع سازماندهی ، نو سازی وطراحی جدید برای این سه منطقه یک هدف مشترک را دنبال می کند که تحت عنوان طرح بزرگ میدان شهدا به تصویب رسیده است.

عرصه میدان با تبعیت از ایدئوگرام مصوب به صورت یک گستره کاملا مسطح و باز فضای وسیعی است که برای انجام فعالیتهای مدنی و اجتماعی کاربرد خواهد داشت. این میدان می بایست قابلیت برگزاری آیین های ملی را داشته باشد و در جشن ها و مراسم مذهبی نیازهای شهروندان و زائران را برآورده کند. اختصاص فضای وسیعی از میدان به حرکت پیاده تجربه تازه ای در فضای شهری است که با توجه به ازدحام جمعیت کیفیت تردد مطلوبی را ایجاد خواهد کرد. در کناره های این میدان مستطیل شکل ، چهار ساختمان اداری– تجاری و همچنین ساختمانهای شهرداری و تالار شهر واقع می شود. ساختمان شهرداری به عنوان نهاد خدمتگزار به مردم و ساختمان تالار شهر جایگاه تبلور ارتباطات مردمی است که بر نقش فرهنگی و اجتماعی میدان می افزاید. با گذر از سطح میدان دسترسی به تراز زیر عرصه ممکن می شود. در اینجا گستره بزرگی برای جمع و پخش شدن مردم و فعالیتهای آنان فراهم خواهد شد.