بازدید نمایندگان آستان قدس رضوی و جلسه تحویل موقت پروژه دارالشفاء امام رضا علیه السلام تربت جام

توسط0
777
بازدید نمایندگان آستان قدس رضوی و جلسه تحویل موقت پروژه دارالشفاء امام رضا علیه السلام تربت جام
54321
(0 راي. ميانگين 0 از 5)