بازدید مدیرعامل شرکت و جناب آقای دکتر کاظمی معاون محترم عمران و حمل و نقل شهرداری مشهد مقدس از ادامه روند پیشرفت اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح مصلی

توسط0
1416
بازدید مدیرعامل شرکت و جناب آقای دکتر کاظمی معاون محترم عمران و حمل و نقل شهرداری مشهد مقدس از ادامه روند پیشرفت اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح مصلی
54321
(1 راي. ميانگين 1 از 5)