مناقصه پروژه مدرسه علمیه شهدای قم

توسط0
2256
مناقصه پروژه مدرسه علمیه شهدای قم

مناقصه خدمات طراحی و محاسبه تهیه و تدارک مصالح پایدارسازی و تحکیم دیواره گود پروژه مدرسه علمیه شهدای قم

این شرکت در نظر دارد مناقصه ای به شرح خدمات طراحی و محاسبه تهیه و تدارک مصالح پایدارسازی و تحکیم دیواره گود پروژه مدرسه علمیه شهدای قم برگزار نمایید که در تاریخ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ در سایت قرار خواهد گرفت.

54321
(2 راي. ميانگين 2.5 از 5)