بازدید تولیت معزز آستان قدس رضوی و قائم مقام محترم از روند پیشرفت اجرایی پروژه مسکن کارکنان آستان قدس رضوی

توسط0
2153
بازدید تولیت معزز آستان قدس رضوی و قائم مقام محترم از روند پیشرفت اجرایی پروژه مسکن کارکنان آستان قدس رضوی
54321
(1 راي. ميانگين 1 از 5)