جلسه هیات مدیره شرکت با حضور جناب آقای مهندس موهبتی مدیر محترم گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستانقدس رضوی

توسط0
1780
جلسه هیات مدیره شرکت با حضور جناب آقای مهندس موهبتی مدیر محترم گروه عمران و زیر ساخت بنیاد بهره وری موقوفات آستانقدس رضوی
54321
(0 راي. ميانگين 0 از 5)